Obchodní název: nedvědický mramor
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Typ horniny: metamorfity
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Textura: kompaktní
Barva: bílá, šedá až šedohnědá
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: Polohy zářivě bílého mramoru, který se pravděpodobně těžil. Místy přechází bílý mramor do šedých až šedohnědých poloh se silikáty Ca,Fe,Mg, místy polohy zelené-erlánové. Mramor obsahuje shluky narůžovělého granátu-grossuláru.Jemnozrnný až hrubozrnný, bílý, obvykle šedě, modře nebo rezavě pruhovaný či šmouhovaný, nebo světle šedomodrý, někdy světleji a tmavěji tence nebo široce pruhovaný krystalický mramor. Dobře leštitelný, lámal se ve velkých blocích.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Mrázek I.(1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno. Houzar S., Novák M., Doležalová H., Hrazdil V., Pfeiferová A. (2006): Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum. -Act.Mus. Moraviae, Sci.gepl LXXXXI,3-77.

nedvědický mramor  
Růžově páskovaná varieta nedvědického mramoru Foto: Pavla Gurtlerová