Obchodní název: střítežský peridotit
Hornina: peridotit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: jemnozrnný (magmatit,metamorfit)(0,33 - 0,1 mm)
Textura: kompaktní
Barva: šedočerná
Stratigrafické členění: proterozoikum
Makroskopický popis: Silně zvětralý serpentinizovaný peridotit, místy jen serpentinit, v místech subhorizontálních poruch (až 0,5m mocných) rozpad na nazelenalý jehličkový chrizotil. Vloženy epigenetické žilky bílého mastku
Literatura: ČGS - dokumentace J. Pertoldové

střítezský peridotit  
Střítezský peridotit. Foto: Miroslav Toužimský (2013)