Obchodní název: krucemburské gabro
Hornina: gabro
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Textura: kompaktní
Barva: tmavě šedá až černá
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: Místy na puklinách rezavěhnědě zbarveno oxidy Fe
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

krucemburské gabro  
Krucemburské gabro. Foto: Miroslav Toužimský (2013)