Obchodní název: barrandienský diabas
Hornina: dolerit (diabas)
Typ horniny: metamorfity
Barva: tmavě šedá, šedozelená, černošedá
Stratigrafické členění: proterozoikum
Makroskopický popis: Podle Fialy jde o tmavé, masívní horniny, tzv. essexitické(příp. těšínitické) diabasy, občas kalcitové žilky.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Fiala F.(1970): Silurské a devonské diabasy Barrandienu.-Sbor.geolvěd, řada G, sv. 17, Praha. Blechová K.(1985):Petrochemické vlastnosti diabasových hornin jz. části Velké Prahy. Acta Univ. Carol-Geol 3, Pag. 261-278. Peikarová S. (2002): Mineralogicko-petrografické studium diabasů Juditina mostu. Kámen 8. 3. Praha.

barrandienský diabas  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2004)