Obchodní název: hrubšický hadec
Hornina: serpentinit (hadec)
Typ horniny: metamorfity
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Barva: tmavě zelená
Stratigrafické členění: proterozoikum
Makroskopický popis: Kompaktní hornina, místy značně zvětralá, vyrostlice olivínu
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Fyzikálně-mechanické vlastnosti převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze 6.

hrubšický hadec  
Hadec z lomu Hrubšice u Ivančic. Foto: Miroslav Toužimský (2013)