Obchodní název: uherčický mramor
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Typ horniny: metamorfity
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Textura: páskovaná
Barva: bílá,světle šedá
Stratigrafické členění: proterozoikum
Makroskopický popis: Bývá tmavěji páskovaný, modrošedý až tmavěšedý(tmavá barva způsobena přítomností grafitu).Makroskopicky rozeznatelný tmavěšedý tremolit.Proměnlivý obsah dolomitické složky, kolísavý podíl silikátových příměsí.Obsah MgO od 1,68 do 17 procent, obsah SiO2 od 1,69 do 3,28procent.Střídá se s polohami biotitické pararuly, kvarcitu, erlanu a amfibolitu (ten tvoří budiny).
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Jenček a kol. (1983): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 33-214 Uherčice.-ÚÚG.Praha. Tvrdý V.-Onderka R. (1966): Závěrečná zpráva - Uherčice, surovina vápenec. - MS Geofond. Praha.

uherčický mramor  
Foto: Miroslav Toužimský (2013)