Obchodní název: rožanská žula
Hornina: granitoid
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: šedá, modravá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Hornina má v odstupu světle modravě šedou barvu, z blízka černobíle kropenatý vzhled. Hlavní makroskopicky rozlišitelnou složkou je živec o velikosti 0,5 až 1cm.Hornina je pevná, tvrdá.
Literatura: Krutilová, Soukupová, Horbe (2003): Zkušební protokol o průkazních zkouškách kamene. Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Husova 675, Hořice.

rožanská žula