Obchodní název: hadce na Moravě
Hornina: serpentinit (hadec)
Typ horniny: metamorfity
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Kubíček A. (1928): Naše mramory a leštitelné stavební kameny. Zprv. veř. služby techn.,10, 373-377. 399-400. Kubíček A.(1929): Naše mramory, travertiny a leštitelné stavební kameny. Praha. Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.

chrastický hadec  
Hadec z lomu Chrastice u Šumperka. Foto: Miroslav Toužimský (2013)  
hrubšický hadec  
hadec z lomu Hrubšice u Ivančic. Foto: Miroslav Toužimský (2013)