Obchodní název: chýnovský vápnitý dolomit
Hornina: dolomit
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: jemnozrnný (magmatit,metamorfit)(0,33 - 0,1 mm)
Barva: bílá
Stratigrafické členění: proterozoikum
Makroskopický popis: Jemnozrnné vápnité dolomity s polohami hrubozrnných vápenců (tzv. řeďáků), zároveň jsou zde i polohy amfibolitů a erlanů (vápenato-silikátový rohovec).
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Fyz.-mech. vlastnosti převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Dejvicích. Cžjžek J. (1851): Mramor-arten in Osterreich. Jahrb.der k.k. geol. Reichsanst.,2,89-109. Wien.

chýnovský vápnitý dolomit  
Vápnitý dolomit z lomu Pacova hora u Chýnova Foto: Jiří Rudolský (2004)  
dolomit Pacova hora  
Vápnitý dolomit z lomu Pacova hora Foto: Miroslav Toužimský (2013)