Obchodní název: vranovský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: bělošedá
Stratigrafické členění: proterozoikum
Makroskopický popis: Krystalický vápenec mívá masívní lavicovitý vývoj,místy tmavé pruhy.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Jenček V. et al.(1984): Vysvětlivky k základní geologické geologické mapě 1:25000. 33-223. Vranov.-Ústř.Úst. geol. Praha.