Obchodní název: korolupské gabro
Hornina: gabronorit (hyperit)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: černošedá
Stratigrafické členění: paleozoikum
Makroskopický popis: Místy hrubězrnitý, houževnatý, rozpadá se na balvany kulovitého tvaru (20cm až 2m).
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Jenček V. (1983): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000.33-214 Uherčice. Ústř.Úst.geol.Praha.