Obchodní název: čedič (melilitit)
Hornina: melilitit
Typ horniny: vulkanity (+ vulkanosedimentární horniny)
Textura: pórovitá
Stratigrafické členění: kenozoikum
Makroskopický popis: Čtvrtohorní pórovitý čedič (melilitit)
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.