Obchodní název: greisenisovaná rudohorská žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Barva: bělavá
Stratigrafické členění: neznámé stáří
Makroskopický popis: Bělavý drobnozrnný kámen, vzhledem připomínající křemenný pískovec
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.