Obchodní název: fonolit (čedič)
Hornina: fonolit
Typ horniny: vulkanity (+ vulkanosedimentární horniny)
Stratigrafické členění: mezozoikum
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.