Obchodní název: budišovická břidlice
Hornina: břidlice jílovitá
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Litostratigrafické členění: hradecko-kyjovické souvrství - kyjovické břidlice
Stratigrafické členění: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.