Obchodní název: železnobrodská břidlice
Hornina: fylit
Typ horniny: metamorfity
Barva: šedozelená, nafialovělá
Stratigrafické členění: paleozoikum - kambrium
Makroskopický popis: Jemnozrnný až celistvý chlorit-sericitický fylit, hedvábný lesk, na plochách břidličnatosti je narezavělá.Nejkvalitnější břidlice je ta, která má plochy břidličnatosti a vrstevnatosti souběžné.Obsahuje čočky nebo žilky křemene a pyrit.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Rybařík V.(1992): Železnobrodská břidlice. Geol.průzk.34,166-169.

aaaaa  
xxxxxx Foto: (2013)  
železnobrodská břidlice