Obchodní název: jaroškovský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Přívlastek: vápnitý, karbonátový(karbonatický)
Barva: bílá, nažloutlá, narůžovělá
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: V cizí literatuře nazývaný blanc ivoir nebo blanc de Jaroskov (Herbeck 1931). Obsahuje zhruba 60%CaCO3, 40% MgCO3,někdy zelenavé pruhy, tvrdý, hůře leštitelný.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Herbeck A.(1931):Der Mramor. Munchen 1953. Fyzikálně-mech. vlastnosti převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze.

jaroškovský mramor