Obchodní název: rabštejnská (manětínská) břidlice
Hornina: břidlice
Typ horniny: obecné
Zrnitost: velmi jemnozrnný (magmatit,metamorfit)(0,1 - 0,01 mm)
Přívlastek: fylitický
Barva: šedá, šedočerná, modrošedá
Stratigrafické členění: proterozoikum
Makroskopický popis: Slabě metamorfované fylitické břidlice a fylity s vložkami drob. Jemnozrnné až celistvé, s plochami břidličnatosti matně až hedvábně lesklými.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Hochstetter F. (1856): Ueber die Dachschieferlager des Ziegenruckberges bei Rabenstein im Egerer Kreise in Bohmen. Jahrb.der k.k. geol. Reichsanst.,7,466-479. Wien.