Obchodní název: kokorský travertin
Hornina: travertin
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Textura: pórovitá
Barva: šedo, hnědožlutá, bělavá
Stratigrafické členění: kenozoikum - kvartér
Makroskopický popis: Kompaktní s 1-2cm velkými a ložně protaženými a uspořádanými dutinami.Někdy má rezavěhnědé pruhy.Často obsahuje bělavá aragonitová hnízda v dutinách a na puklinách.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

Kokory1  
Foto: Miroslav Toužimský (2013)  
Kokory2  
Foto: Miroslav Toužimský (2013)  
kokorský travertin  
Foto: Jan Čurda (2013)