Obchodní název: tučínský (hanácký) travertin
Hornina: travertin
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Textura: pórovitá
Barva: šedo, hnědožlutá, bělavá
Stratigrafické členění: kenozoikum - kvartér
Makroskopický popis: Dobře leštitelný,opracovatelný,vhodný pro svislé obklady vzhledem k porovité textuře.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

tučínský travertin  
Foto: Jan Čurda (2013)