Obchodní název: skoupský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: namodrale světle šedá
Stratigrafické členění: paleozoikum
Makroskopický popis: Nazývaný též český stříbrošedý, středně až hrubě zrnitý. Podle Hlaváče (1957)se tento vápenec těžil hlavně pro pálení vápna (tato činnost se zde provozovala 500 let), avšak nebyl valné kvality, a proto vápno sloužilo jen pro místní potřebu.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Hlaváč L. (1957) : Voticko. Sportovní a turistické nakladatelství. Praha.

skoupský mramor  
 
skoupský mramor