Obchodní název: valkeřický trachyt
Hornina: trachyt
Typ horniny: vulkanity (+ vulkanosedimentární horniny)
Barva: světlá
Stratigrafické členění: kenozoikum
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Gerthner F.(1880): Die Algersdorfer Steinbruche.Mitt.des Nordbohm. Excursions-Clubs,3,108-110. Bohm.-Leipa.Hibsch J.E.(1897):Erlauterungen zur geologischen Karte des bohmischen Mittelgebirges. Blat III. Tschermaks mineral.petrogr. Mitt., 17,Wien.

valkeřický trachyt 1  
Foto: Miroslav Toužimský (2014)  
valkeřický trachyt  
Foto: Miroslav Toužimský (2014)