Obchodní název: uničovský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: světle žlutohnědá
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - svrchní devon
Makroskopický popis: Jemno až hrubozrnné nevápnité pískovce, silně porézní.
Literatura: Dvořák J.(1996): Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci za rok 1995. Olomouc.