Obchodní název: břidlice od Olomouce
Hornina: břidlice
Typ horniny: obecné
Barva: tmavě šedá
Stratigrafické členění: paleozoikum - karbon
Makroskopický popis: Břidlice jsou deskovitě odlučné, s vložkami prachovců.
Literatura: Dvořák J. (1996): Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci za rok 1995. Olomouc.