Obchodní název: olomoucká droba
Hornina: droba
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: světle šedá až nažloutlá
Stratigrafické členění: paleozoikum - karbon
Literatura: Dvořák J. (1996): Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci za rok 1995. Olomouc