Obchodní název: supíkovický mramor (slezský)
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: šedá, šedobílá, bílá
Litostratigrafické členění: skupina vrbenská
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: Krystalický vápenec středně až hrubě zrnitý, šedý, šedobílý až bílý, většinou se šedými (grafit) nebo světle hnědými (flogopit) neostrými pruhy a šmouhami, občas se v něm vyskytují neostré a nepravidelné cizorodé (pravděpodobně kontaktní pegmatit) uzavřeniny, rušící vzhled a zhoršující opracovatelnost
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.

supíkovický mramor (slezský)