Obchodní název: kaltensteinský mramor (slezský)
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: bílá, světle nebo tmavě modrá
Litostratigrafické členění: skupina Branné (svrchní oddíl)
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon
Makroskopický popis: Schmid (1897) ho charakterizuje jako hrubozrnný, světle nebo tmavě modrý, dobře leštitelný, pevný a trvanlivý, Jahn (1933) jako hrubozrnný, bílý nebo tmavě i světle modrošedý
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Schmid H. (1897): Die Moderne Marmore und Alabaster. Leipzig und Wien. Jahn J.J. (1933): Mramorové bohatství naší republiky. Zpr. veř. služby techn. 15, 213-217.

kaltensteinský mramor (slezský)  
Vápenec z opuštěného lomu Vápenná. Velikost vzorku cca 10x15 cm Foto: Barbora Dudíková Schulmannová