Obchodní název: lipovský mramor (slezský)
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: bílá, šedá, pruhovaná, černá
Litostratigrafické členění: skupina Branné (svrchní oddíl)
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon
Makroskopický popis: Lipovské mramory jsou jemně až hrubě zrnité (tmavé typy jemnozrnnější než bílé) a podle barvy a textury děleny do tří odrůd: lipovský bílý (čistě bílý nebo bílý, jemně šedě žilkovaný), lipovský pruhovaný nebo šedý (světle a tmavě šedě až černě, obvykle pravidelně víceméně výrazně pruhovaný) a lipovský tmavý nebo černý (tmavě šedý až černý, někdy až namodralý, obvykle bíle až světle šedě skvrnitý a žilkovaný). Tmavé zabarvení je způsobeno grafitem.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

lipovský mramor (slezský)  
Foto: Jiří Rudolský (2014)