Obchodní název: goldensteinský (koldštýnský) mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: bílá, modrošedá
Litostratigrafické členění: skupina Branné (svrchní oddíl)
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon
Makroskopický popis: Jemnozrnný, buď bílý, nebo světle modrošedý, nebo tmavě modrošedě až modročerně pruhovaný nebo tmavě a světle páskovaný mramor
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.

goldensteinský (koldštýnský) mramor  
 
goldensteinský (koldštýnský) mramor