Obchodní název: tepelský trachyt
Hornina: trachyt
Typ horniny: vulkanity (+ vulkanosedimentární horniny)
Přívlastek: alkalický
Barva: šedobílá až narezavělá
Stratigrafické členění: kenozoikum
Makroskopický popis: Dříve nazýván heřmanovský, porfyrická hornina s celistvou až jemnozrnnou základní hmotou, 3-10mm velké, dobře omezené vyroslice živců a 3-4mm velké vyrostlice biotitu, šmouhovaný s náznaky proudové textury.Rezavé zbarvení se projevuje až po vylomení horniny, není na závadu, neboť oživuje vzhled kamene.Rušivě však působí občasná černá zrnka rudních minerálů.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Rybařík V. (1993): Tepelský trachyt.Geol. průzkum 9-10.303-304.Praha.

tepelský trachyt  
 
tepelský trachyt