Obchodní název: pohorský syenit
Hornina: porfyr
Typ horniny: magmatity žilné
Textura: porfyrická
Přívlastek: dioritový
Barva: šedočerná
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Strmě ukloněná žíla o mocnosti 13-15m, hůře se leští, příznivá blokovitost (Hašlar 1979), obsahuje 5-30cm velké tmavé bazické uzavřeniny. Přestože je tato žilná hornina poměrně pokročile biotitizována, je stále dostatečně pevná a odolná.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Babůrek J. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 22332 Kašperské Hory.- Český geologický ústav Praha.

pohorský syenit