Obchodní název: šluknovský syenit
Hornina: dolerit (diabas)
Typ horniny: metamorfity
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Textura: masivní (všesměrně zrnitá)
Přívlastek: gabrový
Barva: zelenočerná, šedozelená
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon
Makroskopický popis: Hornina s ofitickou strukturou, někdy označován jako gabrodioritový porfyrit, obsahuje lištovitý plagioklas (délka až 0.5cm), pyroxen, zelený amfibol. Tvoří žíly V-Z směru o různé délce a mocnosti. V okrajích žil bývá hornina drobnozrnnější a tmavší.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Minerální složení a fyzikálně-mechanické vlastnosti převzaty ze zkušebního protokolu Zkušebny kamene a kameniva, s.r.o., v Hořicích. Opletal M. et al. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, 02-212 Dolní Poustevna, 02-221 Šluknov, ČGS,Praha. Opletal M. et al. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 02-212 Dolní Poustevna, 02-221 Šluknov. ČGS, Praha. Opletal M. et al. (2002): vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 02-212 Dolní Poustevna, 02-221 Šluknov.ČGS, Praha.přp. gabronorit Opletal M. et al. (2002)" vysvětlivky k základní geologické mapě ČR, 02-212 Dolní Poustevna, 02-221 Šluknov. ČGS, Praha.

šluknov kamen 2  
Foto: Miroslav Toužimský (2010)  
šluknovský syenit  
 
šluknovský syenit  
Šluknovský syenit. Vzorek má velikost cca 7x7 cm