Obchodní název: sněžníkovský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: bílá, šedomodrá
Litostratigrafické členění: skupina stroňská
Stratigrafické členění: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Makroskopický popis: Jahn (1933) sněžníkovský mramor charakterizuje jako středně až jemně zrnitý, buď bílý, někdy hnědavě, zelenavě nebo růžově pruhovaný, nebo šedomodrý krystalický vápenec. Firma W. Thust z Gradenfrei u Gross-Kunzendorfu v tehdejším pruském Slezsku (nyní Polsko) mramor uvedla na trh jako Schneebergmarmor, tj. sněžníkovský mramor, s odrůdami Weiss extra, Graublau a Lebhaft.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

sněžníkovský mramor  
 
sněžníkovský mramor  
Detail horniny v opuštěném lomu u Dolní Moravy. Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2012)