Obchodní název: krkonošský (vrchlabský, český) mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: tmavě šedá, bílá
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: Jemnozrnný, buď tmavě šedý nebo čistě bílý, také narůžovělý nebo krémový krystalický vápenec, má hnědé, růžové, zelené a (bílý) žluté žilky, bílé, zelené a šedé pruhy, tmavé skvrny a šedé obláčky
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

krkonošský (vrchlabský, český) mramor  
Krkonošský mramor. Velikost vzorku 20x30 cm Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2012)