Obchodní název: tišnovské mramory
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: šedočerná , růžová
Litostratigrafické členění: skupina Bílého potoka
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon
Makroskopický popis: Z Květnice pochází tmavo až šedočerný různobarevně nebo vlnovitě páskovaný slabě metamorfovaný vápenec, z Dřínové růžový až šedorůžový, tmavěji červeně a světleji růžově žilkovaný a páskovaný.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.

tišnovské mramory  
 
tišnovské mramory  
 
tišnovské mramory