Obchodní název: ujčovský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: bílá, bílá s rezavými šmouhami
Litostratigrafické členění: skupina vranovsko-olešnická
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon
Makroskopický popis: Místy hrubozrnný, místy jemnozrnný až celistvý, převážně buď čistě bílý nebo s rezavými šmouhami, dále světle šedý (někdy s nádechem do žluta) a jemnozrnný fialový s narůžovělými obláčky, někdy i světle nebo tmavě zelený (ofikalcit)
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.