Obchodní název: bohdanečský mramor
Hornina: dolomit
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: bílá, místy tmavě šmouhovaná
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: Čistě bílý, v okrajových partiích tmavě šmouhovaný a pruhovaný, chemicky se jedná o vápnitý dolomit obsahující 61,14-62,96% CaCO3 a 35,65-37,22% MgCO3 (Barta 1923, Koblic 1940)
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Barta R. (1923): Bílé mramory sázavské. Věda přír.,4,12-15. Fyz.mech. vlastnosti převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Dejvicích.

bohdanečský mramor  
Vápnitý dolomit z lomu Nové Louky u Bohdanče. Velikost vzorku 25x15 cm Foto: Miroslav Toužimský (2008)