Obchodní název: šternberský (vlašimský) mramor
Hornina: dolomit
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: bílá, nazelenalá, černé žilky
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: Bílý, místy nazelenalý, s černými žilkami, hrubě krystalický, chemicky je to podle Barty (1923) vápenec (85,41% CaCO3, 5,06% MgCO3), spíše však (Koblic 1940) vápnitý dolomit (58,29% CaCO3 a 38,53% MgCO3), nedá se leštit, ale po vybroušení má příjemný sametový vzhled
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová D. (1996): Praha kamenná. Národní muzeum. Praha. Barta R. (1923): Bílé mramory sázavské. Věda přír.,4,12-15.

šternberský (vlašimský) mramor