Obchodní název: nehodivský (nepomucký) mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: bílá, šedě až černě šmouhovaná
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: Bílý, šedě až černě (grafit, flogopit) šmouhovaný a pruhovaný, středně až hrubě zrnitý krystalický vápenec, někdy bývá provrásněný, což při vhodné orientaci řezu vyvolává efektní obrazce (fládrování), má špatnou štěpnost, ale dobře se opracovává a výborně leští, má dobrou přirozenou blokovitost
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

nehodivský (nepomucký) mramor