Obchodní název: březovský (chrastovský) kámen
Hornina: opuka
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída
Makroskopický popis: Opuka tvoří mohutné lavice, vodorovně uložené.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.