Obchodní název: rabský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Barva: bílá, šedá
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: Bílý nebo šedý hrubě krystalický vápenec
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

rabský mramor  
Mramor z lomu Čepice poblíž Rabí. Velikost vzorku cca 10x15 cm Foto: Barbora Dudíková Schulmannová