Obchodní název: pracký pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: žlutošedá
Stratigrafické členění: kenozoikum
Makroskopický popis: Jemnozrnný pískovec s vápnitým tmelem. Vystupuje v uloženinách lanzendorfské série, kde se střídá s mocnějšími polohami lithothamniových vápenců.
Literatura: Mraázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.