Obchodní název: karpatský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: tmavě modrá až tmavě šedá
Stratigrafické členění: kenozoikum
Makroskopický popis: Karpatský pískovec je obyčejně tmavomodrý, také tmavošedý, nebo hnědý, někdy i světlejší, jemnozrnný, skoro vždy pevný, tvrdý, deskovitý.
Literatura: Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.