Obchodní název: výškovický mramor
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Typ horniny: metamorfity
Barva: bílá, modrošedá, zelenošedá
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: Výškovický mramor, v zahraniční literatuře označovaný jako bianco cristallino nebo blanc de Vyskovice, je to hrubozrnný krystalický vápenec, bílý, někdy se šedavými místy, nebo jemnozrnný modrošedý či zelenošedý, v příčném řezu takto pruhovaný.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová D. (1996): Praha kamenná. Národní muzeum. Praha.

Výškovický mramor 1  
Foto: Vladimír Žáček (2013)  
výškovický mramor  
Mramor z opuštěného lomu u Bohumilic Foto: Miroslav Toužimský