Obchodní název: permská arkóza
Hornina: arkóza
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Přívlastek: arkózovitý (arkózový)
Barva: červenohnědá
Stratigrafické členění: paleozoikum - perm
Makroskopický popis: Jedná se převážně o arkózy, arkózové pískovce a slepence. Jsou většinou jemnozrnné a dají se dobře opracovávat. Jsou trvanlivé a nesnadno větrají.
Literatura: Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.