Obchodní název: moravská žula
Hornina: droba
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: šedomodrá
Stratigrafické členění: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm
Makroskopický popis: Je jednou z nejdůležitějších moravských hornin. Má šedou, modro až černošedou, někdy hnědou barvu.
Literatura: Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno. Fyzikálně-mechanické vlastnosti byly převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze 6.