Obchodní název: žula brněnského masívu
Hornina: granitoid
Typ horniny: magmatity hlubinné
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Různé typy granodioritů, centrální metabazitová zona se dělí na západní metadioritovou a východní metadiabasovou. Intenzivně deformované, rozpukané do hloubky - nelze je použít pro větší kusy kamenických prací.Jsou dobře leštitelné.
Literatura: Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum. Brno.