Obchodní název: slepenec a pískovec z Červeného a Žlutého kopce
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Přívlastek: arkózovitý (arkózový)
Barva: červenofialová
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - střední devon
Makroskopický popis: V podloží vápenců vystupují devonská bazální klastika stáří převážně eifelského až givetského. Jedná se o slepence a arkózové pískovce, středně až drobně zrnité
Literatura: Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.

slepenec a pískovec z Červeného a Žlutého kopce  
Slepenec použitý jPískovce a slepence na Červeném kopci Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2012)  
slepenec a pískovec z Červeného a Žlutého kopce  
Pískovce a slepence na Červeném kopci Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2012)