Obchodní název: ostruženský mramor
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Typ horniny: metamorfity
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: bílá šedě skvrnitá
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: Bílý, někdy šedě nebo modrošedě skvrnitý nebo pruhovaný, hrubě nebo jemně zrnitý vápnitý dolomit až dolomitický vápenec (asi 74% CaCO3 a 24% MgCO3)
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.