Obchodní název: šumavský mramor (rabský)
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Fyz.mech.vlastnosti převzaty z kartoteky Kloknerova ústavu v Dejvicích.(lom Čepice).

šumavský mramor (rabský)